Stiftet 9. mai 2011

Foto: Jan Habberstad

gg

g

gg

gg

gghhh

gg

 

Kontaktinfo


Postadresse

Strindamarka Vel
v/
Harald Norem
Christian Bloms veg 2B
7058 Jakobsli


Telefon
Lagets leder
Harald Norem
913 20 385

Feltadresse Strindamarka
Brakke ved Tømmerholt gård

Organisasjonsnummer
897 033 542

 

Styret

 

Leder
Harald Norem

Kasserer

Torodd Næss

Sekretær

Grete Espeland

Styremedlemmer

Terje Aas
Lars Lilleeng
Ebba Bredland
Tor Gjermstad

Revisor

Roar Stokholm

Valgkomite

Allan McQuarrier
Berit Fosland
Jan Åge Habberstad


Nettsideredaktør
Harald Norem

 

 

Aktiviteter


2011
2012
2013
2014
2015
2016
   
 

 

Vedtekter

 

Bli medlem


”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”


  Strindamarka Vel

Oppdatert 16. februar 2021


Oversikt over kulturminner i Strinda


Strindamarka Vel
har i samarbeid med Strinda historielag utarbeidet en oversikt over kulturminner i Strindamarka. Dette er det første utkastet, og vi tar gjerne i mot kommentarer, spesielt om dere, som ivrige turfolk, har tilleggsopplysninger eller tilgang til bedre bilder eller illustrasjoner.

Vi håper dette notatet kan være til nytte når dere er i marka, og kanskje bidra til at dere oppsøker nye stier.

Eventuelle kommentarer sendes til : harald.norem@gmail.com

Les notatet her.


Dugnadene for året er avsluttet


Vi har i år gjennomført 14 dugnader. Vanligvis har vi vært ca. 20 personer med på hver dugnad, og vi håper friluftsfolket har satt pris på aktiviteten.

Vi har konsentrert innsatsen mellom Bekken og Estenstadhytta. Blant annet har vi rensket opp området mellom Akebakken og bekken ved siden av og satt opp benker langs Akebakken.

Dessuten er det åpnet en gammel sti mellom Akebakken og Skogstien, og det er bygget trapper ved Skogstien og sti ned til Burmaklippen.

Det er også ryddet kulturmark ved Stokkplassen og Øvergjerdet. En mer fullstendig oversikt over aktiviteten finner du her.


Informasjonsskilt i Strindamarka

Strindamarka Vel har de siste årene satt opp i alt 17 informasjonsskilt i Strindamarka. Skiltene er først og fremst satt opp på steder med kulturhistorisk interesse. Skiltene viser til spor etter tidligere bosetting, menneskelig aktivitet med hensyn til bergverk og utvinning av kull, forskningsprosjekt, bruer og kverner og flere skilt om tidligere Strinda vannverk.
Informasjonene på skiltene bygger i stor grad på artikler i årbøkene til Strinda historielag.
Fullstendig oversikt over skiltene og hvor dere finner dem kan du lese mer om her.

Årsmøtet for Strindamarka Vel er utsatt inntil videre

Vedtektene for Strindamarka Vel krever at årsmøtet skal avholdes innen april måned. Dette er dessverre ikke mulig å gjennomføre i år, og styret har bestemt at årsmøtet utsettes inntil videre.

Årsmøtepapirene finner du her, og de omfatter styrets årsberetning, oversikt over dugnadsaktiviteten, regnskap og budsjett og referat fra årets tematur.

Det er også usikkert om når vi kan starte årets dugnader. Vanligvis starter de i månedsskiftet april/mai, men dette er sannsynligvis urealistisk i år. Styret har ønsket å legge årets tematur til Strinda gamle vannverk i midten av juni. Vi får håpe dette lar seg gjennomføre.
Les Årsberetningen


Skianlegg i Strindamarka


Strindamarka vel aksepterer at det bygges et treningsanlegg for skiløpere i Steintrøa, men at dette anlegget ikke berører eksisterende lysløype eller platået ved Fuglmyra. Dette innbærer at et eventuelt skianlegg må utvikles innenfor området som er vist på kartet.

Strindamarka vel har utarbeidet to uttalelser for å begrunne vårt standpunkt. Et detaljert dokument er sendt til kommunen som tilsvar til deres plandokument, her. Et kortere innlegg ble sendt til Adresseavisen, men dette har dessverre ikke blitt tatt inn, her.
 


Tematur med vekt på arkeologiske funn i Strindamarka - 5. juni 2019

Strindamarka Vel hadde "Arkeologiske funn i Strindamarka" som tema for årets tur.
45 personer var møtt opp på parkeringsplassen ved Bekken. Vi var heldige med været - lettskya og god temperatur.
Les mer


Dugnadene våren 2019 er nå avsluttet
I vår har vi vært ca. 15-20 personer på hver dugnad. Det har ført til at vi har gjort mye arbeid med grusing og klopping på flere av stiene i marka, spesielt stien mellom Bekken og Stokkleiva og langs skogstien. Dessuten er det satt opp flere informasjonsskilt. Oversikt over hva vi arbeidet finner du her.
Dugnadene starter opp 21. august kl.10.00 fra Tømmerholt.

Dugnad på sti

Dugnadsgjengen har tørrlagt stien mellom Stokkleiva/Stokkplassen og Burmaklippen i retning Bekken.
Så nå kan en gå tørrskodd helt til parkeringsplassen.
Området rundt Stokkplassen er rydda og restene av gammel bosetting er brakt fram i lyset.
Se flere bilder


Årsmøtet 2019

Årsmøtet ble arrangert 9. april 2019. I alt var det 27 personer til stede. Foruten de vanlige årsmøtesakene var det en lengre diskusjon om virksomheten til foreningen, med spesiell vekt på prioriteringen av dugnadsarbeidet.
Her kan du lese mer om virksomheten i 2018:
Årsrapport
Orientering om dugnadsarbeidet
Regnskap og budsjett


Dugnadene har startet opp

Første dugnad var 2. mai, og i alt var det 15 som deltok. Vi fortsetter med dugnadene hver onsdag fram mot ferien. Oppmøte ved Tømmerholt kl. 10.00 og dugnadene varer vanligvis fram til kl. 14.00.
Oppgavene vil være utbedring av stier og rydding av utsiktsplasser. Denne våren vil vi også sette opp flere tavler med informasjon om steder med kulturhistorisk interesse.


Referat fra temavandringen 20. juni 2018

40 turdeltakere møtte opp på parkeringsplassen for å være med på temavandring om «næringsvirksomhet» og hoppbakker i Strindamarka.
Les mer


Nye trimkasser er på plass i Strindamarka !


Hans Hagset og Åse Ølmheim var blant de som satte opp kassene i 2012.
Les mer


Informasjonsfolder om
Strindamarka Vel

Informasjon om Strindamarka Vel foreligger nå i en ny brosjyre. Styret ber frivillige hjelpe til å spre annonsen.
Brosjyren er lagt ut på Estenstadhytta og finnes hos styrets medlemmer.
Ta kontakt hvis du ønsker flere eksemplarer!
Last ned brosjyren her.


Geologisk vandring i Estenstadmarka

Onsdag 7. juni 2017 arrangerte Strindamarka Vel og Trøndelag amatørgeologiske forening en geologisk vandring i Estenstadmarka.
Les mer


Blomstervandring i Estenstadmarka


 

Lørdag 18. juni 2016 arrangerte Strindamarka Vel blomstervandring med botanikerparet Berit og Asbjørn Moen som omvisere. Til tross for kaldt og surt vær var det 44 personer som møtte opp på Bekken.
Les mer


Dugnadsgjengen hedret med middag på Estenstadhytta

Leder i Strindamarka Vel, Harald Norem, evaluerte innsatsen i Estenstadmarka i 2015, og la fram tanker om neste års oppgaver.
Les mer


Minnestund ved bautaen til Johan Moan 8. mai


 

Nidarvoll og Bratsberg Historielag og Strindamarka Vel markerte 8. mai 2015 ved Tomset gård, 40 personer møtte opp.
Les mer


Referat fra Årsmøtet 21. april 2015

 

 

 

Årsmøtet 2014 i Strindamarka Vel ble avholdt 21. april på Estenstadhytta med 39 deltakere.
Les møtereferatet
Les protokollen


Strindamarka Vel er nå medlem av Friluftsrådet i Trondheim


Vi deltok også på ordførerturen i
Strindamarka 16. juni 2014


Skogstien i Strindamarka er gjenåpnet 8. september 2013


Les mer


Årsmøtet 2012

Vellykket årsmøte på Estenstadhytta ble holdt 16. april 2012.
Les mer
Les protokoll fra Årsmøtet

Valget


Gøyal kulturkveld på Estenstadhytta

Torsdag 27. september 2012 arrangerte Strindamarka Vel Kulturkveld på Estenstadhytta.
Les mer


Klæbuveien barnehage ga penger til Strindamarka Vel

Barna i Klæbuveien barnehage har lært å kompostere restavfall til jord, som de har solgt til foreldrene. Pengene er gitt til Strindamarka Vel, som takker mye for pengene. (2012)
Les artikkelen i Bydelsavisa Strinda


Bedre utsikt fra Estenstadhytta


Strindamarka Vel ryddet skog 6. juni 2012.


Vellykket dugnad i Strindamarka 23. mai


Godt oppmøte på første vårdugnad 23. mai 2012-
Les mer


Første årsmøte i Strindamarka Vel


Det første Årsmøtet i Strindamarka Vel ble holdt på Estenstadhytta 12. april 2012.
29 medlemmer deltok.
Les mer


Strindamarka vår - finne informasjon
16.3.2012

Informasjon om Strindamarka kan du finne på Strinda historielags nettleksikon.
85 artikler finnes samlet der.
Se artiklene
 
Aller helst ser vi at du sender oss bilder, historier og bilder som vi kan legge ut her på denne sida.
 


Vil du annonsere på denne sida?

Ønsker du å profilere deg mot en av de sterkest økende friluftslivsarenaer i Trondheim?
Les mer


Styremøtet i Strindamarka Vel
12. desember 2011

Foto: Jan HabberstadStyret drøftet aktivitetene i 2012 og planer for økt medlemstilgang.
Årsrapport 2011 ble godkjent.
Les årsrapporten


 

 

Annonsører/sponsorer

 
 

Strinda historielag
Les om Strindamarka


Nardo og Bratsberg Historielag
Estenstad Drift AS
Møter på hytta eller catering?
jarlinge.krognes@hotmail.com 


Fakta om Strindamarka
Finn oss på Facebook
Ta vare på Strindamarka vår!
 
Strindamarka Vel vil bevare marka som friluftsområde
- utvikle området videre i et godt samarbeid med grunneierne, brukerne og Trondheim kommune.

 
   

 
Opphavsrett 2012 © 2020 Strindamarka Vel
Webmaster: Torbjørn Rønning
Strindamarka Vel er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 

 
       
eXTReMe Tracker